Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ber båter være varsom pga. lakse- og ørretsykdom

Det er påvist pankreassykdom (PD) på ytterligere to oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Mattilsynet ber alle båter i området om å opptre varsomt for å redusere faren for videre smittespredning.

NB! Fiskeridirektoratet og Mattilsynet samarbeider om varsling om spredning av denne sykdommen i dette området. Mattilsynet fører tilsyn med havbruksnæringen etter forskrifter for områdene fiskehelse og fiskevelferd.

Mattilsynet har opprettet restriksjonssoner rundt anleggene med påvist PD. For å redusere faren for videre smittespredning, har de bedt de alle båter om å holde god avstand til anleggene.

De ber også alle båter om ikke å ta inn transportvann, ballastvann eller annet sjøvann innenfor 10 km fra anleggene Mefaldskjæret og Blomsøråsa.

PD er en virussykdom hos laks og ørret. Nord-Norge skal holdes fritt for sykdommen.

Viruset spres via vannmasser, båter og utstyr. Det kan feste seg i organisk materiale og fettfilm på utsiden av og i hulrom på båter, og på den måten transporteres over store avstander.

Det er ikke kjent at sykdommen smitter til hvitfisk. Sykdommen har ingen betydning for folks helse, og det er trygt å spise fisken.

Les hele kunngjøringen om påvist pankreassykdom i to oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke (Mattilsynet).

Du finner mer informasjon og kart på Mattilsynet.no og på Barentswatch.no.

 

Oppdatert: 24.11.2023