Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Veileder - håndtering av makrellstørje i not

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder for håndtering av makrellstørje i not.

Veileder for håndtering av makrellstørje i not

Frem til slutten av 1970-tallet var makrellstørjen en vanlig gjest langs norskekysten, men forekomstene ble stadig færre etter dette, helt fram til nyere tid.

Makrellstørje. Foto: © Karstein Bakke.
TATT OPP: Denne 286kg tunge makrellstørjen gikk gjennom nota til K.Strømmen Lakseoppdrett AS i Bremanger i oktober 2019. Den ble fanget med orkastnot, og avlivet. Foto: © Karstein Bakke.

Satelittmerking og visuelle observasjoner viser nå at makrellstørja er på god vei tilbake til å bli en hyppig besøkende langs vår kystlinje.

I den sammenheng har Fiskeridirektoratet fått rapportert inn økte forekomster av hendelser der makrellstørje tar seg inn i oppdrettsanlegg, gjennom not-veggen, og med dette forårsaker en fare for rømming av oppdrettsfisk (Figur 1).

Diagram, makrellstørjehendelser. Foto: © Fiskeridirektoratet.
Figur 1 / kart. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Hullet som størja etterlater seg kan gjerne være forholdsvis lite og ofte i størrelsen 0,5 - 1m. Området på nota det makrellstørja tar seg inn er i stor grad varierende, rapporterte hendelser viser alt i fra 3 til 27 meters dybde.

Utbredelsen av hendelsene strekker seg så langt i fra sør i Vestland til nord i Trøndelag og alle hendelsene har inntruffet i tidsrommet august - oktober.

Årsaken til at disse store fiskene tar seg inn i anleggene er ikke tilstrekkelig kartlagt.

Skadet makrellstørje. Foto: © Karstein Brekke.
SKADET STØRJE: En kan se store skader på makrellstørjen etter at den gikk igjennom noten i oppdrettsanlegget til K.Strømmen Lakseoppdrett i Bremanger i oktober 2019. Foto: © Karstein Brekke.

Som et tiltak for å sikre god beredskap har Fiskeridirektoratet utarbeidet en veileder for håndtering av slike hendelser, basert på oppdretters erfaringer.

Dersom en slik hendelse skulle inntreffe oppfordrer Fiskeridirektoratet til å sende inn vevsprøver til Havforskningsinstituttet.

Se prøvetakingsinstruks.