Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg

Veilederen omhandler hvordan en tilstandsanalyse kan gjennomføres fra planlegging til gjennomføring og til slutt rapportering, og angir hva som bør inngå i tilstandsanalysen, hvilket referansenivå og analysenivå som skal legges til grunn, og forslag til kriterier for tilstandsgrad. Veilederen skal bidra til å belyse hva som kan betraktes som beste faglig skjønn i tilstandsanalyser av landbaserte akvakulturanlegg.

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen