Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg

Veilederen omhandler hvordan en tilstandsanalyse kan gjennomføres og skal bidra til å belyse hva som kan betraktes som beste faglig skjønn.

Veilederen omhandler hvordan en tilstandsanalyse kan gjennomføres fra planlegging til gjennomføring og til slutt rapportering. Den angir hva som bør inngå i tilstandsanalysen, hvilket referansenivå og analysenivå som skal legges til grunn, og forslag til kriterier for tilstandsgrad.

Veilederen skal bidra til å belyse hva som kan betraktes som beste faglig skjønn i tilstandsanalyser av landbaserte akvakulturanlegg.

Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg (23.04.2021) (pdf, 1.5 MB)