Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg

Veilederen omhandler hvordan en tilstandsanalyse kan gjennomføres og skal bidra til å belyse hva som kan betraktes som beste faglig skjønn.

Veilederen omhandler hvordan en tilstandsanalyse kan gjennomføres fra planlegging til gjennomføring og til slutt rapportering. Den angir hva som bør inngå i tilstandsanalysen, hvilket referansenivå og analysenivå som skal legges til grunn, og forslag til kriterier for tilstandsgrad. 

Veilederen skal bidra til å belyse hva som kan betraktes som beste faglig skjønn i tilstandsanalyser av landbaserte akvakulturanlegg.

Veileder for tilstandsanalyse av landbaserte anlegg (23.04.2021)