Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015

Havforskningsinstituttet, Fisken og havet, særnummer 2b–2016

Oppdatert: 20.10.2016