Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2014

Havforskningsinstituttet, Fisken og havet, særnummer 2b–2015

Oppdatert: 29.04.2016