Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Pilotprosjekt Hardangerfjorden: Status i arbeidet i Pilotprosjekt Hardangerfjorden per 31. desember 2013

2014

Samandrag

Rapporten oppsummerar status i arbeidet med strakstiltak for vill laksefisk i Hardangerfjorden (Pilotprosjekt Hardangerfjorden) per 31. desember 2013. Dei viktigaste strakstiltaka er etablering og drift av fiskefelle i Etneelva, utfisking av fisk rømt frå oppdrett, kartlegging av sjøaurebekkar og overvaking av utvandra smolt og lakselus på sjøaure. Dei viktigaste resultata er ny kunnskap om villfisken i Hardangerfjorden og erfaring med metodar for fangst og undersøking av fisk.
For meir detaljert informasjon om konkrete resultat

Oppdatert: 26.03.2014