Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elver om høsten 2013

2014, NINA Rapport 1063, av Peder fiske, Tonje Aronsen og Kjetil Hindar

Oppdatert: 15.12.2014