Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks i Møre og Romsdal høsten 2019

Undertittel: Tiltak som følge av rømming med ukjent kilde, samt etter rømming fra lokalitetene Voldnes og Rønstad, tilhørende Mowi AS

Skandinavisk naturovervåkning, på oppdrag for Fiskeridirektoratet og Mowi AS, 2020

Oppdatert: 02.06.2020