Oppsummering av gjenfangst av regnbueørret etter rømming fra lokaliteten Stualand i Ålfjorden

2016, Rådgivende Biologer AS, Steinar Kålås og Bjart Are Hellen

Oppdatert: 07.06.2016