Milepælsrapport: Storskala produksjon av triploid laks under kommersielle forhold

2016, AquaGen AS, Sissel Kjøglum, Maren Mommens, Nina Santi, Håvard Hultgren

Oppdatert: 12.08.2016