MTB: Forslag til nytt system for produksjonsregulering og avgrensning av matfiskoppdrett av laks og regnbueoppdrett

2002, utredning av utvalg nedsatt av Fiskeridirektøren

Oppdatert: 14.02.2002