Hummerdød Øygarden november 2015. Datasimulering, spredning av lusemiddel etter badebehandling

2016, Havforskningsinstituttet

Oppdatert: 27.01.2016