Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016

uniResearch/Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Oppdatert: 06.06.2017