Gjenfangst av rømt oppdrettsfisk: Delinnstilling 2

2009, Fiskeridirektørens utvalg for utredning av forbedret regelverk for å hindre og begrense rømming av oppdrettsfisk (Regelverksutvalget – rømming)

Oppdatert: 26.06.2009