Forekomst av rømt ungfisk ved settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane våren 2017

Forekomst av rømt ungfisk ved settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane våren 2017

Oppdatert: 10.04.2018