Fiskeridirektoratets anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet: Tildelingsrunde 2009

2008, Fiskeridirektoratet

Oppdatert: 10.06.2008