Fiskeriaktiviteten i området Lofoten – Barentshavet: Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk

2002

Oppdatert: 31.10.2002