Effekter av utslipp av oppdrettsfôr på svamp

2016, studie utført av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, november 2013-2014

Oppdatert: 02.02.2016