Innspill til konsekvensvurdering av to områder for havbruk til havs utenfor Troms og Finnmark

Høringsfrist: 10.11.2023