Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Høring om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Høringsfrist: 05.07.2021

Høringsnotat

Søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet (pdf) (pdf, 8.2 MB)
Addendum til søknad om klarering av lokalitet i Norskehavet (pdf) (pdf, 985.3 kB)
Områderelatert konsekvensutredning for Smart Fish Farm del B (Sintef) (pdf) (pdf, 7.0 MB)
Områderelatert konsekvensutredning for Smart Fish Farm del G (Sintef) (pdf) (pdf, 1.8 MB)
Analyse og sammenligning av målte og modellerte strømdata for SFF (Sintef) (pdf) (pdf, 356.2 kB)
Metocean Design Basis, Haltenbanken II (Norce) (pdf) (pdf, 9.9 MB)
Miljørisikoanalyse av havbasert oppdrett – nytt område (Akvaplan niva (pdf) (pdf, 2.8 MB)
Visuell kartlegging (DNV) (pdf) (pdf, 13.7 MB)
Fiskevelferd i bølger og strøm på utaskjærs lokaliteter (Kongsberg) (pdf) (pdf, 4.5 MB)
Seismiske undersøkelser og mulige effekter på laks i havmerder (Kongsberg) (pdf) (pdf, 1.5 MB)
Tilbakemelding fra Miljødirektoratet på søknad for Smart Fish Farm (pdf) (pdf, 481.3 kB)
Utfyllende informasjon til Miljødirektoratet i anledning søknad om lokalitet i Norskehavet (pdf) (pdf, 1.8 MB)
Utfyllende informasjon til Mattilsynet i anledning søknad om lokalitet i Norskehavet (pdf) (pdf, 4.7 MB) 
Smart Fish Farm Strømmålinger (pdf, 4.4 MB) 
Smart Fish Farm Miljøundersøkelser (pdf, 5.0 MB)

Høringsuttalelser

Mattilsynet (pdf, 171.4 kB)
Norges vassdrag- og energidirektorat (pdf, 567.1 kB)
Fiskeridirektoratet  - Utviklingsseksjonen (pdf, 137.1 kB)
Oljedirektoratet (pdf, 561.9 kB)
Norges Fiskarlag (pdf, 214.0 kB)
Miljødirektoratet (pdf, 175.6 kB)
Forsvarsbygg (pdf, 112.5 kB)
Kystverket (pdf, 1.1 MB)

Tidligere uttalelser

Norges Jeger- og fiskeforbund (pdf, 1.3 MB)
Norges Fiskarlag (pdf, 303.9 kB)
Norges vassdrag- og energidirektorat (pdf, 3.8 MB)
Fiskeridirektoratet (pdf, 145.3 kB) 
Oljedirektoratet (pdf, 552.3 kB)
Miljødirektoratet (pdf, 141.4 kB)
Kystverket (pdf, 3.8 MB)
Forsvarsbygg (pdf, 121.1 kB)
Fiskebåt (pdf, 859.2 kB)