Høring om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

Høringsfrist: 05.07.2021