Du er her:

Høyring av forslag om å opne for tildeling av utviklingsløyve

Høringsfrist: 19.08.2015
Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet