Høring - utkast til forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann i 2003

Høringsfrist: 03.10.2003
Status: Ferdigbehandlet
Avsender: Fiskeridepartementet