Høring om utkast til forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen

Høringsfrist: 15.09.2003
Status: Ferdigbehandlet
Avsender: Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet