Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Høring om utkast til endring av akvakulturdriftsforskriften

Høringsfrist: 01.10.2010
Status: Ferdigbehandlet
Avsender: Fiskeridirektoratet på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsbrev

Høringsnotat

Utkast til forskrift

Høringsinstanser

 • Finansdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Offentlige og private institusjoner
 • Fiskeridirektoratets regionkontorer
 • Kystverket
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF)
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Sametinget
 • Finnmark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Havforskningsinstituttet
 • Veterinærinstituttet
 • NVH
 • CMR
 • Nofima
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Finansnæringens hovedorganisasjon
 • Sparebankforeningen
 • Bondelaget
 • Norske Lakseelver
 • Innovasjon Norge
 • Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA)
 • Norske leverandører til havbruksnæringen (NLTH)
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)
 • SINTEF Fiskeri og Havbruk
 • Bellona
 • Norges Naturvernforbund
 • WWF
 • Greenpeace