Høring - forslag til forskrift om drift av akvakulturanlegg

Høringsfrist: 01.12.2004
Status: Ferdigbehandlet
Avsender: Fiskeridirektoratet og Mattilsynet på vegne av Fiskeridepartementet