Høring - forslag om grunnprinsipper for nytt produksjonsavgrensningssystem for oppdrett av matfisk av laks og ørret

Høringsfrist: 15.12.2003
Status: Ferdigbehandlet
Avsender: Fiskeridepartementet