Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Høringsfrist: 01.10.2010
Status: Ferdigbehandlet
Avsender: Fiskeri- og kystdepartementet