Høring av forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Høringsfrist: 21.09.2016
Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet