Du er her:

Høring av forslag til forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Høringsfrist: 19.06.2013
Status: Ferdigbehandlet
Avsender: Fiskeri- og kystdepartementet