Høring: Forslag til utredningsprogram for akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden

Høringsfrist: 19.02.2007
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringsinstanser

 • Agdenes kommune
 • Orkdal kommune
 • Skaun kommune
 • Melhus kommune
 • Trondheim kommune
 • Malvik kommune
 • Stjørdal kommune
 • Frosta kommune
 • Levanger kommune
 • Verdal kommune
 • Inderøy kommune
 • Steinkjer kommune
 • Verran kommune
 • Mosvik kommune
 • Leksvik kommune
 • Rissa kommune
 • Bjugn kommune
 • Ørland kommune
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Sametingets miljø- og kulturvernavdeling, Snåsa
 • Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal
 • Fiskeridirektoratet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Direktoratet for kulturminnevern
 • Kystverket Midt-Norge
 • Interesseorganisasjoner:
 • Norges Naturvernforbund
 • Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
 • Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag
 • Norsk Ornitologisk Forening
 • Den Norsk Turistforening
 • Friluftslivets Fellesorganisasjon
 • Norges Jeger- og Fiskeforbund
 • Fortidsminneforeningen i Sør-Trøndelag
 • Fortidsminneforeningen i Nord-Trøndelag
 • Nord-Trøndelag Grunneigar og Sjølaksefiskarlag
 • Sør-Trøndelag Grunneigar og Sjølaksefiskarlag
 • Norske Lakseelver
 • Elvene Rundt Trondheimsfjorden
 • WWF- Norge
 • Havforskningsinstituttet
 • Fiskeriforskning
 • NTNU Vitenskapsmuseet
 • Fiskarlaget Midt-Norge
 • Norges Fiskarlag
 • Norsk Institutt for Naturforskning
 • Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
 • Orienteringsinstanser:
 • Fiskeri- og Kystdepartementet
 • Miljøverndepartementet