Høring: Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden

Høringsfrist: 30.07.2007
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsbrev

Høringsinstanser

Fiskeridirektoratet, Kyst- og havbruksavdelingen
Miljøverndepartementet, avdeling for regional planlegging, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Fiskeri- og Kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo
Direktoratet for naturforvaltning, 7485 Trondheim
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen
Mattilsynet, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal
Kystverket Midt-Norge, Ålesund
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Eling Skakkes gate 14, 7004 Trondheim
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger
Norges Naturvernforbund, Grensen 9 B, 0159 Oslo
Norsk Ornitologisk Forening, Sandgata 30 B, 7012 Trondheim
NJFF Nord-Trøndelag, Nordtun, 7622 Markabygda
NJFF Sør-Trøndelag, Leirfossvegen 76, 7038 Trondheim
Elvene Rundt Trondheimsfjorden, Landbrukssenteret, 7336 Meldal
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim
Fiskarlaget Midt-Norge, Pirsenteret, 7462 Trondheim
Norsk Institutt for Naturforskning, 7085 Trondheim
Grunneiere og hytteeiere i Djupvika v/ Aina Bye, Borg, 7600 Levanger
Verdal elveeierlag og Helgåa elveeierlag, v/Olav Oldren, Tingvoll, 7660 Vuku
Naturvernforbundet i Rissa, 7100 Rissa
Sør-Trøndelag Grunneier- og sjølaksfiskelag, v/ Arne Jørrestol, 7318 Agdenes
Sametinget, 9730 Karasjok