Skjul søk

J-269-2016: (Utgått) Forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke

Erstatter: J-205-2016

Erstattet av: J-133-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.12.2016

Publisert: 23.12.2016

Forskrift om endring av forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. desember2016 med hjemmel i forskrift 4. oktober 2011 nr. 989 om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke § 5.

I

 Forskrift 4. oktober 2011 nr. 989 om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke § 2 skal lyde:

 § 2 Åpne felt

 Uten hinder av § 1 kan det høstes  tare med trål eller annen mekanisk redskap  innenfor de områder og tidsrom som framgår av regional høsteplan for stortare i Sogn og Fjordane, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res. av 13. juli 1995.

 

Felt

Fra dato

Til dato

A

1. september 2011

31. august 2012

B

1. september 2012

31. august 2013

C

1. september 2013

31. august 2014

D

1. september 2014

31. august 2015

E

1. september 2015

31. august 2016

A

1. september 2016

31. august 2017

II

Forskriften trer i kraft straks.

-----------------------

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke

Fiskeridirektoratet har den 4. oktober 2011, med hjemmel i kgl. res. av 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 36, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Sogn og Fjordane fylke.

§ 2 Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de områder og tidsrom som framgår av regional høsteplan for stortare i Sogn og Fjordane, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl. res. av 13. juli 1995.

Felt

Fra dato

Til dato

A

1. september 2011

31. august 2012

B

1. september 2012

31. august 2013

C

1. september 2013

31. august 2014

D

1. september 2014

31. august 2015

E

1. september 2015

31. august 2016

A

1. september 2016

31. august 2017

§ 3 Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det likevel forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap innenfor følgende områder:

 Område

 Felt

 Kart

 Håsteingrunnen

 12A

 8

 Ryggsteinen naturreservat

 19A

 8

 Bunesholmane naturreservat

 35A

 8

 Sektor på 1 km rundt Værholmane i Kvalsteinane naturreservat

 71A

 8

 Ytterøyane naturreservat, vestre del

 71A

 9

 Sverslingane, område NV for Ytterøyane

 74A

 9

 Nærøyane fuglefr. område og naturreservat

 75B

 9

 Aralden naturreservat og 1 km radius rundt

 78A

 9

 Gåsøy naturreservat

 78A

 9

 Klovningen naturreservat og sjøareal rundt

 94A

 10

 Stallbrekka naturreservat og 1 km sektor rundt Stallbrekka

 96A

 10

 Sildekruna naturreservat

 99A

 10

 Høgfjellet naturreservat

 107A

 10

 Tungevåg naturreservat

 107A

 10

  

  

  

 Område 

 Felt

 Kart

 Svarteskjeret naturreservat

 10B

 8

 Moldvær naturreservat

 17B

 8

 Sakrisøy våtmarksreservat

 34B

 8

 Ytterøyane naturreservat, vestre del

 72B

 9

 Sverslingane

 75B

 9

 Førdspollen naturreservat

 88B

 9

 Klovningen naturreservat og sjøareal rundt

 93B

 10

 Einevarden naturreservat

 98B

 10

 Lysholmen naturreservat

 98B

 10

   

  

  

 Område 

 Felt

 Kart

 Sørværet våtmarkreservat

 7C

 8

 Håsteingrunnen

 11C

 8

 Raudøy naturreservat

 33C

 8

 Krokholmen naturreservat

 33C

 8

 Skardholmen naturreservat

 33C

 8

 Storsvalene

 47C

 7

 Sogneoksen naturreservat

 51C

 7

 Sverslingane

 73C

 9

 Nærøyane våtmarksreservat

 77C

 9

 Gåsøy våtmarksreservat

 77C

 9

 Veststeinen naturreservat og sjøareal rundt

 92C

 10

 Einevarden naturreservat

 97C

 10

 Lysholmen naturreservat

 97C

 10

  

  

  

 Område

 Felt

 Kart

 Sørværet våtmarksreservat

 8D

 8

 Moldvær naturreservat

 15D

 8

 Utvær naturreservat

 42D

 7

 Vassøyane våtmarksreservat

 52D

 7

 Sektor på 1 km rundt Værholmane i Kvalsteinane naturreservat

 70D

 9

 Nærøyane ff. område og naturreservat

 76D

 9

 Sektor Aralden naturreservat

 79D

 9

 Veststeinen nat.res. og sjøareal rundt

 91D

 10

 Høgfjellet naturreservat

 106D

 10

 Tungevåg naturreservat

 108D

 10

  

  

  

 Område 

 Felt

 Kart

 Sørværet våtmarksreservat

 9E

 8

 Moldvær naturreservat og heile feltet

 16E

 8

 Senholmen naturreservat

 32E

 8

 Førdspollen naturreservat

 86E

 9

 Hovdefjell naturreservat

 80E

 9

 Rognane naturreservat

 80E

 9

§ 4 Områder som er stengt i perioden 1. april til 31. juli

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. april til 31. juli innenfor følgende områder:

 Område

 Felt

 Kart

 Smelvær naturreservat

 29A

 8

 Myrbærskjæra naturreservat

 35A

 8

 Ramsholmen naturreservat

 35A

 8

 Gåsvær naturreservat

 38A

 8

 Indrevær naturreservat

 46A

 7

 Kvernøya naturreservat

 50A

 7

 Ramsbarden naturreservat

 50A

 7

 Kvalsteinane naturreservat, unntatt 1 km radius rundt Værholmane som er
stengt permanent

 71A

 9

 Indre Ånnøy naturreservat

 74A

 9

 Frøyskjera naturreservat

 83A

 9

  

  

  

 Område 

 Felt

 Kart

 Smelvær naturreservat

 26B

 8

 Indrevær naturreservat

 43B

 7

 Oddeholmane naturreservat

 48B

 7

 Trefotskjera naturreservat

 66B

 8

 Ytterøyane, austre del

 72B

 9

 Frøyskjera naturreservat

 84B

 9

  

  

  

 Område  

 Felt

 Kart

 Smelvær naturreservat

 27C

 8

 Kvitingane naturreservat

 33C

 8

 Gåsvær naturreservat

 37C

 8

 Mågøyane naturreservat

 41C

 7

 Gulholmen naturreservat

 67C

 9

 Kvalsteinane naturreservat

 68C

 9

 Ytterøyane naturreservat

 73C

 9

 Indre Ånnøy naturreservat

 73C

 9

 Nekkøytåa naturreservat

 73C

 9

 Vengane naturreservat

 82C

 9

 Frøyskjera naturreservat

 82C

 9

 Flatholmen naturreservat

 97C

 10

   

  

  

 Område

  Felt

 Kart

 Smelvær naturreservat

 28D

 8

 Kuøyna naturreservat

 31D

 8

 Gåsvær naturreservat

 39D

 8

 Indrevær naturreservat

 42D

 7

 Kvalsteinane naturreservat, unntatt 1 km radius rundt Værholmen som er
stengt permanent

 70D

 9

  

  

  

 Område

 Felt

 Kart

 Smelvær naturreservat

 30E

 8

 Kuøyna naturreservat

 32E

 8

 Indrevær naturreservat

 45E

 7

 Kvalsteinane naturreservat

 69E

 9

 Frøyskjera naturreservat

 80E

 9

 Vengane naturreservat

 80E

 9

§ 5 Område som er stengt i perioden 1. januar til 31. juli

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. januar til 31. juli innenfor følgende områder:

 Område

 Felt

 Kart

 Håsteinen naturreservat

 

14A

13C

 

 9

§ 6 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen

§ 7 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov av 8. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 62 og § 64

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektoratets forskrift av 6. april 2009 om regulering av høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke.

TH/EW