Skjul søk
28.01.2014

Landa fangst i 2013

Ukestatistikken for uke 52 i 2013 er nå publisert. Fisket etter bunnfisk i 2013 var preget av høy kvoteutnyttelse når det gjaldt torsk, hyse og blåkveite nord for 62°N, mens det gjenstod en del av seikvotene både nord og sør for 62-graden.

20.01.2014

Samde om at regelverket må følgjast

Dialogmøta med næringa om vinterfisket etter torsk, er no gjennomførte. Den viktigaste konklusjonen vi kan trekkje frå møta er at næringa og myndigheitene er samla om at omgåing av regelverket ikkje vert akseptert.

10.01.2014

Behov for aktsomhet i sildefisket

Sildefisket foregår for tiden i farvannene utenfor Troms og sørover Vesterålen og Lofoten. Aktiviteten er i ferd med å ta seg opp og Fiskeridirektoratet vil derfor henstille fiskeflåten om å utvise ekstra aktsomhet i sildefisket for å unngå uønsket neddreping av sild.

09.01.2014

Fortsatt nedgang i antall fiskere

Ved utgangen av 2013 var det registrert 11 577 fiskere og 6 133 fiskefartøy. Antall fiskere registrert i Fiskermanntallet er redusert med 4 prosent når vi sammenligner utgangen av 2013 med utgangen av 2012.

08.01.2014

Samfiskeordningen for 2014

Fiskeridirektoratet har utabeidet meldingsskjema for samfiskeordningen. Les mer om endringene i samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2014.