Skjul søk
Du er her:
28.11.2016

Evalueringsmøte om fisket etter leppefisk i 2016

Det har vært stor interesse for å delta på evalueringsmøtet om leppefisk i Oslo 12. - 13. desember. Fiskeridirektoratet har nå gått gjennom listen i de gruppene som var fulltegnet. De som har meldt seg på møtet og som ikke har blitt kontaktet av oss har fått plass.

28.11.2016

Nytt toppår for fiskeflåten

Fangstverdier tilbake på rekordnivå gir en kraftig økning i lønnsomheten for fiskeflåten, viser resultatene fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten som er publisert i dag.

21.11.2016

Ti nye deltakeradganger tildelt

Saksbehandlingen og klagerunden for søknader om deltakeradgang i rekrutteringsøyemed for 2017 er nå ferdig og ti personer får slik adgang. 

17.11.2016

Positive til regulering av turistfiske

Fiskeridirektoratet stiller seg i hovedsak bak forslagene i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat for regulering av turistfiskevirksomheter.

17.11.2016

Mer informasjon og veiledning om journalkravet på våre nettsider

Den generelle dispensasjonen fra landingsforskriftens krav til føring av journal ved mottak av fisk utløper 31. desember 2016. Det er i den forbindelse lagt ut mer informasjon og veiledning på våre nettsider, for å gjøre det lettere å forstå landingsforskriften og dens krav til hvordan journalen skal føres.