Skjul søk
Du er her:
30.09.2016

God oppslutning om dialogmøte

Det årlige åpne dialogmøtet om forvaltning av kongekrabbe ble nylig avholdt i Vadsø. Møtet er en del av høringsprosessen for regulering av kongekrabbe for 2017.

23.09.2016

Utlysning av forskningskvoter for 2017

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter (forskningskvoter) av en begrenset størrelse for tildeling til forskningsformål. Søknadsfristen for forskningskvoter i 2017 er satt til 24. oktober 2016.

23.09.2016

Lyser ut tilskudd til fiskeriforskning i 2017

Fiskeridirektoratet har ansvar for forvaltning av tilskudd til fiskeriforskning finansiert av fiskeriforskningsavgiften. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses det med dette tilskudd for fiskeriforskning i 2017.

20.09.2016

Unngå bifangst av makrellstørje

Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som deltar i fiskerier der bifangst av makrellstørje kan forekomme utviser særlig aktsomhet i fiskeletings- og fangstfasen for å unngå slik bifangst.

30.09.2016

Nye fredingsområde for hummar trer i kraft 1. oktober

– Dei nye fredingsområda vert oppretta etter lokalt initiativ, noko som gjev gode prosessar og semje om opprettinga. Vi ber dei som skal fiske hummar vere særleg merksame på dei nye områda, slik at dei ikkje bryt fredingsreglane, oppmodar seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i region Sør, Anne Brit Fjermedal.

15.09.2016

Stopp i fisket etter leppefisk nord for 62°N

Kvoten for leppefisk i Midt-Norge er beregnet oppfisket, og fisket på kyststrekningen nord for 62°N stoppes med virkning fra 23. september kl. 20.00. Siste frist for levering av fangst er 27. september kl. 20.00. Stoppen i fisket etter leppefisk gjelder også fritidsfiskere.