Skjul søk
06.07.2017

Leppefiskreguleringene for 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017. Et høyt beskatningstrykk på leppefisken i 2016 har gjort det nødvendig med innstramminger.

05.07.2017

Husk journalkravet

Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

29.06.2017

Korreksjon - regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i går ut en pressemelding om regulering av fiske etter leppefisk 2017. Dette var en beklagelig feil, reguleringen er ikke fastsatt ennå.

26.06.2017

Nytildeling av deltakeradganger for 2018

Fiskeridirektoratet lyser ut 15 deltakeradganger (rekrutteringskvoter) for 2018. Formålet er å rekruttere unge fiskere. Søknadsfrist er 15. september 2017.

15.06.2017

Fiskeridirektoratet leder «Clean Nordic Oceans»

Fiskeridirektoratet er av Nordisk ministerråd utpekt til å lede et treårig prosjekt med å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom nordiske land, knyttet til reduksjon i tap av fiskeredskap, spøkelsesfiske og gjenvinning.

12.06.2017

Retningslinjer for slipping av makrell og sild

Gjennom næringens eget prosjekt «beste praksis for slipping fra not», er det utviklet en standard for slipping av makrell og sild fra not. Standarden setter tydeligere retningslinjer for etterlevelse av regelen.