Skjul søk
Du er her:
03.05.2016

Ønsker å leie to ringnotfartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie to ringnotfartøy som i fellesskap skal utføre forsøk i forbindelse med pumping og overpumping under fangst av makrell. Forsøkene skal gjennomføres i uke 40.

12.04.2016

Oppheving av aktsomhetsområde sørøst på Egersundbanken

Aktsomhetsområde for fiske etter reker på Egersundsbanken er opphevet. Med bakgrunn i at Fiskeridirektoratet stenger et område som dekker store deler av aktsomhetsområdet har Kystvakten Ålesund besluttet at aktsomhetsområdet, som ble etablert den 07.04.2016, skal oppheves med virkning fra 12.04.2016.

07.04.2016

Fiskeridirektoratet ønsker å leie fartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy rigget for tråling til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene langs kysten og på noen fiskebanker. I 2015 ble oppdraget utført av M/S «Liafjord» (bildet).

07.04.2016

Innfører aktsomhetsområde på Eigersundsbanken

Kystvakten har etablert et midlertidig aktsomhetsområde i fisket etter reker sørøst på Eigersundsbanken. Alle fartøy som har til hensikt å fiske innenfor dette området må dermed kontakte Kystvakten før fisket tar til.