Skjul søk
Du er her:
26.11.2015

Bedre lønnsomhet for torsketrålere og konvensjonelle fartøy

Gjennomsnittlig driftsresultat for torsketrålerne økte fra 2013 til 2014. Også de konvensjonelle fartøyene forbedret driftsresultatet. Dette viser resultatene fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten som er offentliggjort i dag. Også for fiskeflåten totalt sett var det en liten økning i driftsmarginen.

24.11.2015

Hjelper indonesiske kolleger med å bekjempe ulovlig fiske

Fagfolkene ved Analyseenheten i Vardø, som er et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket, gir opplæring til en indonesisk spesialstyrke som skal jobbe for å avdekke kriminell virksomhet på havet. – Vi har mye å lære, og er takknemlig for å kunne få fagstøtte fra kolleger i Norge, sier gjestene.

24.11.2015

Analysesamarbeid skal gi gevinst

Analyseenheten i Vardø åpnet offisielt mandag 23. november. Enheten er et samarbeid mellom Kystverket og Fiskeridirektoratet og skal levere analyser om aktiviteten på havet til moderetatene og til en rekke andre statlige etater.

16.11.2015

Høring om jakt på kystsel 2016

Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsforslag til regulering av jakt på kystsel 2016. Forslaget tar utgangspunkt i de vedtatte forvaltningsplaner for steinkobbe og havert samt Havforskningsinstituttets kvotetilrådning for kystsel langs norskekysten. Høringsfrist: 10. desember 2015.

12.11.2015

Framlegg til fiskermanntall 2016

Framlegg til fiskarmanntal for 2016 er sett opp og lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2015 og tre veker framover. Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år.

11.11.2015

Kontroller din status i fiskarmanntalet!

Framlegg til fiskarmanntal for 2016 er sett opp og lagt ut til offentleg innsyn fram til 1. desember. Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år.