Skjul søk
Du er her:
11.05.2016

Fiskeridirektøren vil opne for kommersielt fiske etter raudåte

Raudåte kan bli den neste store norske havressursen som deler av den norske fiskeflåten kan utnytte. Fiskeridirektoratet har sendt over ein rapport til Nærings- og fiskeridepartementet der det vert tilrådd å opne for eit avgrensa kommersielt fiske etter raudåte i Norskehavet.

10.05.2016

Inviterer til reguleringsmøte i Bergen

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte i Bergen 2. juni 2016. Høringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å drøfte sine forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier.

03.05.2016

Ønsker å leie to ringnotfartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie to ringnotfartøy som i fellesskap skal utføre forsøk i forbindelse med pumping og overpumping under fangst av makrell. Forsøkene skal gjennomføres i uke 40.