Skjul søk
19.01.2017

Risikovurdering med vekt på ilandføringsplikt og landingsforskriften

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har i samarbeid utarbeidet nasjonal strategisk risikovurdering for kontroll av fiskeriene i 2017. Ved siden av ilandføringsplikten og landingsforskriften skal også ulovlige landinger og identifisering av fangst om bord være sentrale i kontrollarbeidet i 2017.

06.01.2017

Kvotefaktorer for kongekrabbe i 2017

Kvotefaktorene for kongekrabbe er tildelt og legges her ut samlet. I tillegg legges kvotefaktorene fortløpende inn i registrene for det enkelte fartøy. Det er viktig at den enkelte fartøyeier kontrollerer tildelingen til sitt fartøy. Fartøyeier vil også motta vedtak i posten.

05.01.2017

Flere fiskere og fiskefartøy

Ved utgangen av 2016 var det registrert 11 244 fiskere og 5959 fiskefartøy i Norge. Antall fiskere i fiskermanntallet er økt med 1 prosent, mens antall fiskefartøy er økt med 1,3 prosent sammenlignet med utgangen av 2015.

05.01.2017

Fiskeridirektoratet lanserer ny kartløsning med WMS

Vi har lansert vår nye kartløsning «Yggdrasil», som er både raskere og mer brukervennlig. I forbindelsen med ny kartløsning har vår gamle WMS-tjeneste fått ny adresse. Denne vil bli driftet frem til mars. Vår nye WMS-tjeneste har også fått ny adresse.