Skjul søk
Du er her:
01.10.2015

Har revidert veileder for journalkrav

Fiskeridirektoratet har justert veiledningen til kjøpere/mottakere av fisk for å informere om viktige endringer som følge av journalplikten. Denne veiledningen inneholder presiseringer i forhold til tidligere utsendt veileder.

30.09.2015

Ber om aktsomhet i makrellfisket

Også i høst blir det meldt om store fangster av makrell under utøvelsen av fisket blant ringnot og kystnotfartøy, noe som skaper risiko for slipping og neddreping. Konsekvensene er at verdifulle ressurser går til spille. Fiskeridirektoratet oppfordrer derfor makrellflåten til større aktsomhet i fisket.

15.09.2015

Unngå bifangst av makrellstørje

Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som deltar i fiskeri der makrellstørje kan forekomme som bifangst må være oppmerksomme og søke å unngå slik bifangst.

14.09.2015

Anmoder om samarbeid på fiskefeltet

Årets hovedfiskeri etter makrell startet denne uken. Kystvakten og Fiskeridirektoratet prioriterer som tidligere år å følge disse fiskeriene tett.

14.09.2015

Ti nye deltakeradgangar er tildelt

Søknadane til ti nye deltakeradgangar for 2016 er no ferdigbehandla. Målet med deltakeradgangane er å gjere det lettare å etablere seg som fartøyeigar og å sikre rekruttering til fiskaryrket.