Skjul søk
26.05.2017

Høring om hummer

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i reguleringen av fisket etter hummer i 2017.

12.05.2017

Dialog skaper god forvaltning

Da WWF anbefalte forbrukerne å unngå reker fordi de mente forvaltningen av rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen ikke var bærekraftig, ble det behov for dialog med flere ulike aktører for å få til en bedre forvaltning av disse rekebestandene.

12.05.2017

Inviterer til reguleringsmøte 8. juni

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte 8. juni 2017. Reguleringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i enkelte fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2017.

11.05.2017

Ungdomsfiske også i år

Ordninga med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år høve til å drive fiske i sommarferien. Ordninga vil gjelde for heile landet i perioden frå og med 19. juni og til og med 11. august 2017, og femner om alle fiskeslag som blir fanga i dei vanlege fiskeria langs kysten.

05.05.2017

Kystfiskekvoten er oppfisket

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket etter torsk på maksimalkvotetillegget i åpen kystgruppe innenfor kystfiskekvoten. Stoppen har virkning fra og med 8. mai.

28.04.2017

Forskningsfangst av ål i 2017

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet søker deltakere til forskningsfangst av ål i sjø. Fisket vil foregå i perioden fra 17. juli til 31. oktober. Deltakere i forskningsfangsten må bekrefte at de kan være med i minimum to år.