Skjul søk
Du er her:
22.07.2016

Fisket etter leppefisk

Fisket etter leppefisk nord for 62°N åpner mandag 25. juli. Hovedgytingen synes å være over i sørlige del av området, mens det fortsatt er en høy gyteandel i den nordlige delen av området. Fiskeridirektoratet vil derfor henstille til fiskere og oppdrettere om å samarbeide, slik at det unngås fangst på gytemoden fisk.

08.07.2016

Inviterer til skippermøte torsdag 18. august

På møtet, som finner sted under Nor-Fishing, kan fiskere, forvaltere og forskere utveksle erfaringer og synspunkter om utøvelsen av fiskeriene, regelverket og håndhevelsen.

06.07.2016

Lyser ut ti deltakeradganger for 2017

Fiskeridirektoratet lyser ut ti adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri. Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket.

27.06.2016

Ti nye rekrutteringskvotar til fiskaryrket

— Vi er heilt avhengige av at fiskeflåten kan trekkje til seg engasjerte og interesserte unge fiskarar. Eg har derfor bestemt at det skal lysast ut inntil ti nye rekrutteringskvotar for 2017, seier fiskeriminister Per Sandberg.

10.06.2016

Økte hysekvoter

Hele fiskeflåten tildeles økte hysekvoter nord for 62°N med umiddelbar virkning for å legge til rette for at norsk totalkvote tas før årsskiftet.

06.06.2016

Vi minner om endringer i innmeldinger i kongekrabbefangst i kvoteområdet

Fiskeridirektoratet region Nord minner om at fra 15. juni 2016 skal alle innmeldinger av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skje via kystfiskeappen eller skjema på nett. Informasjon om dette ble lagt ut på nettsidene til Fiskeridirektoratet i april. Hensikten er å få et system som er enklere både for fiskere og forvaltning.