Skjul søk
Du er her:

Nyheter

03.07.2015

Verner gytefelt ved Vikna for taretråling

Fiskeridirektoratet har i dag endret forskriften som regulerer taretråling i Nord-Trøndelag. Endringen innebærer at områder med viktige gytefelt for torsk unntas adgangen til å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap.

02.07.2015

Forenklet kjøp av fisk direkte fra fisker

Fiskeridirektoratet innfører nå en midlertidig ordning som skal forenkle kjøp av fisk direkte fra fisker for restauranter og detaljister. Samtidig vil ordningen ta hensyn til at kontroll ivaretas gjennom effektive kontrollpunkter.

01.07.2015

Fortsatt stor andel av leppefisk i gyting

I dag åpner fisket etter leppefisk på kyststrekningen fra Rogaland til og med Sogn og Fjordane. Prøvefiske viser at en stor andel av leppefisken fortsatt er i gyting.

26.06.2015

Endringer i NEAFCs havnestatskontroll

For å kontrollere fiske og hindre IUU-aktiviteter har det lenge vært krav om godkjenning og kontroll av utenlandske landinger og omlasting av fryst fisk i havnene til kontraktspartene i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC).