Skjul søk
Du er her:
04.02.2016

Vil ikke endre kvotemodellen for kongekrabbe

I et høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet foreslår Fiskeridirektoratet at eksisterende kvalifiseringsperiode for høyere kvote på kongekrabbe ikke endres for 2016.

04.02.2016

Fangstbegrensning for stormasket trål

Fiskeridirektoratet viderefører fangstbegrensning for stormasket trål i 2016. Tillatelsene som ble gitt for 2014 og 2015 utvides i tid og gjelder til 31. desember 2016.

26.01.2016

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk og hyse

Det vises til ordningen med kvotefleksibilitet som ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015. Fiskeridirektoratet anser fangststatistikken for 2015 til å være komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2015 og 2016.

27.01.2016

Plikten til å rapportere gjennom kystfiskeappen håndheves

Fra 1. februar 2016 håndheves plikten til å rapportere gjennom kystfiskeappen for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter. Det vil si ett år etter at forskriften ble vedtatt og etter at plikten til å sende landingsmeldingen ble satt i kraft.

22.01.2016

Fastsettelse av kvotefaktorer for kongekrabbe

I 2016 kan fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, i utgangspunktet fange og lande en fartøykvote på 0,46 tonn tilsvarende en kvotefaktor på 0,10. 

14.01.2016

Fangstverdier tilbake på rekordnivå

Ikke siden rekordåret 2011 har det vært landet fisk for så store verdier som i 2015. Norske fartøy landet fisk og skalldyr i 2015 for nesten 16,5 milliarder kroner, en økning fra 14,2 milliarder i 2014.