Skjul søk
Du er her:
15.12.2017

Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

20.12.2017

Frivillig registrering i turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det skal åpnes for frivillig registrering for turistfiskebedrifter som ikke er omfattet av den pålagte registreringsordningen. I tillegg er departementet enig med Fiskeridirektoratet i å starte med fem arter som skal rapporteres.

11.12.2017

Elektronisk fangstdagbok gir betre bestandsråd

Eit samarbeid mellom fiskerinæringa, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal gi betre silderåd. Den elektroniske fangstdagboka blir eit viktig verktøy for å få meir korrekte data om alderen på silda – som igjen er viktig for bestandsråda som Havforskningsinstituttet gir.