Skjul filter
Du er her:
04.10.2016

Endring av kvoteår i torskefiskeriene fra 1. januar til 1. september

Høringsfrist: 05.01.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

16.11.2016

Forslag til endringer i havressursloven § 22 om sports- og rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomheter m.v.

Høringsfrist: 09.11.2016
Høringsstatus: Under behandling
Høringsavsender: Nærings- og fiskeridepartementet

13.02.2017

Forslag til regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2017

Høringsfrist: 01.03.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

13.02.2017

Forslag til regulering av fangst av vågehval i 2017

Høringsfrist: 10.03.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

21.12.2016

Forslag til regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2017

Høringsfrist: 03.02.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

25.06.2015

Gjennomgang av områder for beskyttelse av korallrev

Høringsfrist: 30.09.2015
Høringsstatus: Under behandling
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

17.09.2010

Høring om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten

Høringsfrist: 15.09.2010
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Miljøverndepartementet

04.08.2010

Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Høringsfrist: 01.10.2010
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeri- og kystdepartementet