Skjul filter
Du er her:
04.10.2016

Endring av kvoteår i torskefiskeriene fra 1. januar til 1. september

Høringsfrist: 05.01.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

25.06.2015

Gjennomgang av områder for beskyttelse av korallrev

Høringsfrist: 30.09.2015
Høringsstatus: Under behandling
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

17.09.2010

Høring om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten

Høringsfrist: 15.09.2010
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Miljøverndepartementet

04.08.2010

Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Høringsfrist: 01.10.2010
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeri- og kystdepartementet

29.04.2013

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Høringsfrist: 05.04.2013
Høringsstatus: Under behandling
Høringsavsender: Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet

11.05.2012

Høring - forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde

Høringsfrist: 11.05.2012
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Olje- og energidepartementet

11.05.2012

Høring - forslag om blokker til utlysning i 22. konsesjonsrunde

Høringsfrist: 11.05.2012
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Olje- og energidepartementet

15.06.2003

Høring - forslag om grunnprinsipper for nytt produksjonsavgrensningssystem for oppdrett av matfisk av laks og ørret

Høringsfrist: 15.12.2003
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeridepartementet