Skjul filter
Du er her:
13.03.2017

Høring av forslag til forvaltningsplan for raudåte

Høringsfrist: 08.06.2016

25.06.2015

Gjennomgang av områder for beskyttelse av korallrev

Høringsfrist: 30.09.2015
Høringsstatus: Under behandling
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

17.09.2010

Høring om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten

Høringsfrist: 15.09.2010
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Miljøverndepartementet

12.10.2017

Høring - forslag til forskrift om prøvetaking av industrilandinger

Høringsfrist: 05.01.2018
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender:

13.10.2017

Høring - deltakerforskriften 2018

Høringsfrist: 20.11.2017
Høringsstatus: På høring
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet

04.08.2010

Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Høringsfrist: 01.10.2010
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeri- og kystdepartementet