Du er her:

Beredskapsveileder ved rømming av fisk

Oppdatert: 09.03.2015

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Fiskeridirektoratet og Safetec har utarbeidet en veileder som oppsummerer viktige deler av regelverket om rømming av fisk fra akvakulturanlegg. I tillegg gir den anbefalinger i forhold til oppfyllelse av dette regelverket.

Hensikten med veilederen er å gi innspill til oppdrettsnæringen om hvordan den kan revidere og øve på sine beredskapsplaner samt effektivisere gjenfangst. Innholdet i veiledningen er basert på innspill fra en heldags beredskapsøvelse med aktører innenfor akvakulturnæringa og myndigheter.