Ledige stillingar

Fiskeridirektoratet brukar ei rekrutteringsløysing i tilsetjingsprosessane.

Notinspeksjon. Foto © Fiskeridirektoratet

Oversikt over alle ledige stillingar i Fiskeridirektoratet

Registrer deg i søkerdatabase

Alle som søkjer jobb i Fiskeridirektoratet må registrere seg i søkjardatabasen.

Du kan registrere din CV i rekrutteringsløysinga.

Er du allereie registrert som brukar kan du logge deg inn for å gjere endringar i CV.

Registrer/oppdater din CV

Interne søkjarar skal søke ledige stillingar via Fiskeridirektoratets intranett.