Skjul søk
27.07.2017

Rømt laks i Nordland

Fiskeridirektoratet mottok 25. juli melding om hull i not på en slaktemerd hos Nordlaks Produkter AS sin lokalitet Børøya i Hadsel kommune.

26.07.2017

Fiskeridirektoratets sjøteneste

1. august endrar overvakingstenesten for fiskefelt (OVT) og tidlegare sjøteneste Nord og sjøteneste Sør namn til Fiskeridirektoratets sjøteneste. Sjøtenesten overvaker utøving av fiske og tek prøver av fangst for å undersøke storleik og innslag av bifangt.

20.07.2017

Ny frist for å melde inn produksjonsområde

Nærings- og fiskeridepartementet utvider fristen for å melde inn hvilket produksjonsområde en oppdrettstillatelse skal innplasseres i. Den nye fristen er 15. august 2017.

13.07.2017

Ny avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet ytterligere ett vedtak om utviklingstillatelser.SalmoTech AS har fått avslag på sin søknad om seks utviklingstillatelser for konseptet SalmoWell.

10.07.2017

Regler for nytt oppdrettssystem

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 7. juli endringer i regelverket som skal implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett.