Du er her: Fiskeridirektoratet / Fritidsfiske


Fritidsfiske

Leppefiske. Foto: © Scanfishphoto

(27.04.15)

Vi har laget ny skjema for å søke om dispensasjon til å fiske etter leppefiske - både for yrkes- og fritidsfiskere.

Hummer. Foto: © Scanfishphoto

(31.10.14)

Opprettelse av bevaringsområder for hummer har vist seg å være positiv for hummerbestanden. I et bevaringsområde i Skagerrak har hummerbestanden økt med hele 245 prosent

Hummer. Foto: © Scanfishphoto

(31.10.14)

Fiskeridirektoratets hurtiggående kystoppsynsfartøy «Munin», som for tiden driver hummerkontroll langs den sørlige kysten av Norge, rapporterer om stort sett lovlig fangst av hummer.

Hummermåling. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.09.14)

Fiskeri-, miljø- og politimyndighetene gjennomfører en samordnet redskapskontroll i Vestfold. Målet for aksjonen er å kontrollere at fisket utføres på en lovlig måte. Dette blir spesielt viktig når hummerfisket starter opp onsdag 1. oktober kl. 08.00.