Du er her: Fiskeridirektoratet / Fritidsfiske


Fritidsfiske

Hummermåling. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.09.14)

Fiskeri-, miljø- og politimyndighetene gjennomfører en samordnet redskapskontroll i Vestfold. Målet for aksjonen er å kontrollere at fisket utføres på en lovlig måte. Dette blir spesielt viktig når hummerfisket starter opp onsdag 1. oktober kl. 08.00.

Flytende anlegg. Foto © Fiskeridirektoratet

(31.07.14)

Ulovlig fritidsfiske på eller for nær oppdrettanlegg er et økende problem og utgjør en fare for rømming og spredning av sykdom. Fiskeridirektoratet kontrollerer dette med fartøyet «Munin».

Berggylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

(21.03.14)

Reguleringen av fisket etter leppefisk blir den samme som i fjor, med unntak av to mindre endringer. Vi innfører dessuten et forsøksfiske fra 1. mai.

Hummer. Foto: © Fiskeridirektoratet

(01.10.13)

I dag åpner hummerfiskesesongen. Vår erfaring viser at det trolig pågår like mye ulovlig som lovlig teinefiske. Vi oppfordrer derfor til å tenke på fremtiden og følge reglene. Lykke til med den lovlige fangsten!