Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Oppdrettsanlegg. Foto: © Morten Ellingsen, Fiskeridirektoratet

(22.10.14)

Rømmingsrisikoen er høy når komponenter i oppdrettsanlegg ikke er riktig tilpasset hverandre.

Fiskeridirektoratets kontorlokaler i Bergen. Foto: © Fiskeridirektoratet

(08.10.14)

I forslaget til Fiskeridirektoratets budsjett for 2015 er det lagt opp til en satsing på 10 millioner kroner for bedre digitale løsninger, blant annet innenfor tilsyn og kontroll.

Avlusing av fisk ved hjelp av brønnbåt. Foto: © Fiskeridirektoratet

(01.10.14)

Fiskeridirektoratet vil frårå den foreslåtte ordninga med auke på fem prosent tillatt biomasse i oppdrett.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415