Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Foto: © MIR - www.mir.no

(16.12.14)

Fiskeridirektoratet har til nå tildelt 54 forskningstillatelser. Det er et viktig virkemiddel for å fremme innovasjon innenfor havbruks­næringen.

Villaks. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(15.12.14)

NINA har vurdert tilstanden under høstfisket for 33 vassdrag fordelt over alle landets regioner, og finner ingen statistisk sikker økning i innslaget av rømt oppdrettslaks i norske gytebestander i 2013 i forhold til foregående år.

Foto: © Erik Røed, Kysten er klar

(09.12.14)

For å redusere rømmingsrisikoen har Fiskeridirektoratet utarbeidet et faktaark basert på erfaringer med bruk av dødfiskutstyr som kan forårsake hull i oppdrettsnøter.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415