Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Altinn. Foto: © Fiskeridirektoratet

(07.07.14)

På grunn av tekniske problem hos Altinn førre veke, er fristen for å sende inn biomasserapport for juni utvida frå 7. juli til 9. juli.

Notskifte. Foto: © Fiskeridirektoratet

(07.07.14)

Fiskeridirektoratet er fornøyd med at det omfattende arbeidet har ført frem. Resultatene fra sporingen gir klare svar, peker på en sannsynlig kilde og utelukker andre anlegg.

(04.07.14)

Altinn har tekniske problem med biomasserapportar. Det er difor ikkje mogleg å sende inn biomasserapportering for juni innan fristen.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415