Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Foto: © MIR - www.mir.no

(02.09.14)

Vi har noen ledige plasser på konferansen om oppdrettsnæringen - muligheter og forvaltning. Meld deg på nå og møt i Oslo 24. september.

(27.08.14)

I samarbeid med Veterinærinstituttet viser Fiskeridirektoratet nå alle oppdrettslokaliteter hvor det er mistanke om - eller påvist - PD (Pancreas disease) og ILA (infeksiøs lakseanemi).

Flytende anlegg. Foto © Fiskeridirektoratet

(14.08.14)

Norske produsentar av laks og regnbogeaure hadde høg inntening i fjor, viser tal frå Fiskeridirektoratet si undersøking av lønsemd for 2013. Men auka kostnader trakk resultatet noko ned.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415