Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Sortering av fisk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(28.05.15)

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle innehavere av tillatelse til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret til konstituerende årsmøte i «Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk».

Kystlandskap Henningsvær. Foto: © Fiskeridirektoratet

(21.05.15)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har no bestemt at Fiskeridirektoratet skal ha fem regionar mot sju i dag. Fiskeridirektør Liv Holmefjord sitt forslag var tre regionar.

Oppdrettsanlegg. Foto: © Morten Ellingsen, Fiskeridirektoratet

(15.05.15)

På grunn av rømming frå eit anlegg i Gulestø i Bremanger opnar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for at oppdrettsfisk kring 3 kg som vert fanga ved anna fiske kan avlivast. Dette gjeld i området frå Førdefjorden og nord til og med Selje ut mai.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415