Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Engebøfjellet, Førdefjorden. Foto: © Fiskeridirektoratet

(29.10.14)

Fiskeridirektoratet meiner motsegna (innsigelsen) mot deponering av gruveslam i Førdefjorden står sterkare etter at Nordic Mining har foretatt nye undersøkelsar etter krav frå Klima- og miljødepartementet.

dykkerinspeksjon. Foto: © Fiskeridirektoratet

(28.10.14)

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har SINTEF utført tester som vil styrke kunnskapen om materialer i oppdrettsnæringen. På lang sikt vil dette ha en rømningsforebyggende effekt i akvakulturanlegg.

Landbasert oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(24.10.14)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker satte torsdag ned en ekspertgruppe som skal vurdere om regelverket for sjøbasert oppdrett kan brukes eller tilpasses landbasert oppdrett.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415