Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Foto: © MIR - www.mir.no

(30.01.15)

Etter rømmingen i Osterfjorden må Sjøtroll Havbruk kartlegge om regnbueørreten har vandret opp i elvene, drive utvidet gjenfangst i sjøen og også i elvene hvis nødvendig og mulig.

Flytende akvakulturanlegg. Foto © Fiskeridirektoratet

(30.01.15)

De siste oppdaterte tallene Fiskeridirektoratet har, viser at det i kjølvannet av uværet «Nina» har rømt til sammen 127 000 laks og regnbueørret i Hordaland.

Oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(26.01.15)

Bolaks AS melder til Fiskeridirektoratet at dei har funne fleire hol i ei not på lokalitet Lyngnes i Fusa kommune.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415