Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Landbasert oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(24.11.14)

Dette er ett av de mange spørsmålene som en departementsoppnevnt arbeidsgruppe gjerne vil ha synspunkter på i et høringsmøte i Fiskeridirektoratet 4. desember.

Oppdrettsanlegg. Foto: © Fiskeridirektoratet

(14.11.14)

Rekordhøy salgspris ga et godt resultat i 2013, men økte kostnader trekker resultatet noe ned.

Sortering av fisk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(11.11.14)

Det er avdekket risiko og fare for rømming knyttet til bruk av notkroker. Alle virksomheter som bruker slike bes om å inkludere denne kunnskapen i sine risikovurderinger.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415