Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Foto: © MIR - www.mir.no

(29.09.14)

Heile fagkonferansen som vart halde på Grand Hotel i Oslo 24. september er tilgjengeleg på nett.

Akvakulturanlegg laks Loppa. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(29.09.14)

Lerøy Aurora AS er gitt tilsagn til visningstillatelse til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Skjervøy kommune i Troms.

Flytende anlegg. Foto © Fiskeridirektoratet

(22.09.14)

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag i et brev svart på spørsmål om regionbinding av innløysingsløyve.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415