Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Første villaksen som våren 2013 vart sleppt forbi fiskefella. Frå venstre Tor Egil Holmedal frå dugnadsgjengen og Vidar Børretzen formann i Etne Elveigarlag. Illustrasjonsfoto: © Skaala, Havforskingsinstituttet

(22.04.14)

– Kunnskap og erfaringar frå pilotprosjektet i Hardangerfjorden skal kome til nytte andre stader i landet, framhever leiar for styringsgruppa, Jens Chr. Holm.

Foto: © MIR - www.mir.no

(11.04.14)

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 har handsama ferdig søknadene i gruppe A (Finnmark og Troms).

dykkerinspeksjon. Foto: © Fiskeridirektoratet

(11.04.14)

Omfanget av Ilholmane-rømmingen er nå klarlagt. Det viser at 47 043 laks rømte fra lokaliteten på Ilholmane i Vindafjord kommune i Rogaland i februar.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415