Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Foto: © MIR - www.mir.no

(22.04.15)

Oppslag i Fiskeridirektoratets Akvakulturregister er tilgjengelig igjen, etter å ha vært ut av drift som følge av teknisk svikt i kommunikasjonen og oppdateringen av eieropplysninger mot Brønnøysundregistrene.

Smoltanlegg. Foto: © Fiskeridirektoratet

(21.04.15)

Fiskeridirektoratet vil øke kunnskapen om omfanget av såkalt drypprømming fra settefiskanlegg. Undersøkelsene vil foregå i vassdrag i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fiskeridirektoratets kontorlokaler i Bergen. Foto: © Fiskeridirektoratet

(16.04.15)

Fiskeridirektoratet søker ny direktør til administrasjonsavdelingen ved hovedkontoret i Bergen. Gjennom stillingen får du muligheten til å lede 55 dyktige og engasjerte tallfolk, dokumentfolk og administrasjonsfolk.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415