Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Oppdrettsanlegg. Foto: © Fiskeridirektoratet

(14.11.14)

Rekordhøy salgspris ga et godt resultat i 2013, men økte kostnader trekker resultatet noe ned.

Sortering av fisk. Foto: © Fiskeridirektoratet

(11.11.14)

Det er avdekket risiko og fare for rømming knyttet til bruk av notkroker. Alle virksomheter som bruker slike bes om å inkludere denne kunnskapen i sine risikovurderinger.

Leveranse av fisk fra anlegg. Foto © Fiskeridirektoratet

(03.11.14)

Nå finner du innmeldte rømminger fra fiskeoppdrett i Fiskeridirektoratets kartløsning.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415