Du er her: Fiskeridirektoratet / Akvakultur


Akvakultur

Avlusing av fisk ved hjelp av brønnbåt. Foto: © Fiskeridirektoratet

(24.02.15)

Medikamentell behandling mot lakselus økte kraftig i omfang i 2014. På lokaliteter i sårbare resipienter eller med hyppig bruk av legemidler er det risiko for uakseptable effekter i det omkringliggende miljøet. Fiskeridirektoratet vil derfor stille tydeligere miljøkrav ved behandling mot lus og annen sykdom i oppdrettsnæringen.

Sortering av fisk. Foto © Fiskeridirektoratet

(20.02.15)

Fiskeridirektoratet har for første gang gjennomført en marin problemkartlegging av kystvannsforekomster i samarbeid med oppdrettere i Vesterålen. Vi vil vurdere lignende undersøkelser andre steder i landet der miljøtilstanden er usikker.

(20.02.15)

Havbruksnæringen er pålagt overvåkning av miljøforholdene ved oppdrettsanleggene. Miljøundersøkelser rapportert inn til Fiskeridirektoratet viser at det er gode miljøforhold på bunnen under og ved anleggene.


Rømt fisk?

Ring vår døgnåpne vaktsentral: 03415