Du er her:

Sjøpattedyr - kystsel, seljakt, hvalfangst

Oppdatert: 07.07.2017

Kystseljakt

Jakt på kystsel i 2017

Skyteprøve for storviltjegere

Aktuelle forskrifter

Forskrift om regulering av sel på norskekysten

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2017

Forvaltningsplaner

Selfangst

Vilkårene for å delta i selfangst fremgår av §8-1 og §8-2 i konsesjonsforskriften.

Hvalfangst

Vilkårene for å delta i hvalfangst fremgår av §7-1 til §7-4 i konsesjonsforskriften.

Andre aktuelle forskrifter

Forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåking av fangst av hval

Forskrift om utøvelse av fangst av vågehval