Hold avstand til hvalrossen!

Vi oppfordrer folk i området til å la hvalrossen Freya være i fred. Hun er et vilt dyr på om lag 600 kg, som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av.

Hvalrossen er en freda art og det er forbudt å forstyrre den unødig. Samtidig er det slik at den omtalte hvalrossen kan være til hinder for alminnelig ferdsel når den legger seg på flytebrygger og om bord i småbåter.

Fiskeridirektoratet har vurdert ulike alternativer som kan føre til mindre kontakt mellom hvalrossen og mennesker.

Nå befinner hvalrossen seg i Oslofjorden. Vi har kontakt med Oslo kommune om eventuelle tiltak.

Ikke redd for mennesker

Hvalrossen har omtrent bare spekkhuggere og større isbjørner som naturlige fiender, og er derfor ikke spesielt redde for mennesker. Alle ville dyr kan reagere instinktivt dersom de føler seg truet.

Avliving ikke et alternativ

Verken Fiskeridirektoratet eller forskere vi har kontakt med tilrår avlivning. Det er derfor per nå ikke aktuelt, og andre alternativer blir vurdert.

Oppdatert: 20.07.2022