Utforming av regelverk

Programmets tar sikte på å identifisere eksisterende teknologiske løsninger eller løsninger som er under utvikling i fiskeindustrien, samt teknologi fra andre typer industri (akvakultur, petroleum, landbruk, mv.) som er relevante for å nå målsettingen om en fullstendig automatisert, digitalisert og verifiserbar ressurskontroll gjennom hele verdikjeden.

Videre er det ønskelig å opprette samarbeid med næring, leverandører og FoU-miljøer for å sette i gang ulike prosjekter for uttesting av relevant teknologi, både nasjonalt og internasjonalt.