Finansiering

For å nå målene for fremtidens ressurskontroll kreves det økonomiske midler for å kunne gjennomføre ulike prosjekter og utviklingsløp.

Fiskeridirektoratet kan bidra med egne midler, men det det blir også viktig å støtte oppunder innhenting av eksterne FoU-midler for å kunne gjennomføre prosjektene som utpekes som relevante for å nå målsetningen.

Her kan Fiskeridirektoratet bidra med utforming av søknader, støttebrev og dialogmøter med eksterne finansieringskilder for prosjekter som identifiseres som relevante.

Finansieringsmuligheter for prosjekter tilknyttet FangstID-programmet