Fiskeridirektoratet fastsetter administrative omregningsfaktorer for rognkjeks

Fiskeridirektoratet har besluttet å endre omregningsfaktoren for ukonservert rogn av rognkjeks fra 6.70 til 5,54.

Det var samtidig nødvendig å endre omregningsfaktoren for saltet og sukkersaltet rogn av rognkjeks fra 8,30 til 6,65 fordi faktoren for dette produktet avhenger av faktoren for ukonservert rogn.

Endringene gjelder fra 15. januar 2021.

Beslutningen er tatt med bakgrunn i tilgjengelig datamateriale, som viser at dagens omregningsfaktorer for aktuelle produkter gir feil registrering av ressursuttaket. Fiskeridirektoratet vil fremover innhente ytterligere data for å kunne gjøre en endelig vurdering.

Oppdatert: 15.01.2021