Skjul søk

J-83-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-77-2018

Erstattet av: J-93-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.05.2018

Publisert: 14.05.2018

Forskrift om endring av regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

 Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. mai 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

 I

 I  Fiskeridirektoratets forskrift 10. april 2018 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark gjøres følgende endring:

 § 4 (ny) skal lyde:

Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Persfjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 30,6 minutter. Øst 030 grader 45,9 minutter.
 2. Nord 70 grader 33,2 minutter. Øst 030 grader 55,6 minutter.
 3. Nord 70 grader 30,4 minutter. Øst 031 grader 05,0 minutter.
 4. Nord 70 grader 26,0 minutter. Øst 031 grader 10,0 minutter.
 5. Nord 70 grader 26,8 minutter. Øst 030 grader 58,7 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1

Gjeldende § 4 blir ny § 5.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

-------------

Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 10. april 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

§ 1

Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Opnan i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 71 grader 07,7 minutter. Øst 026 grader 01,8 minutter.
 2. Nord 71 grader 08,2 minutter. Øst 026 grader 08,5 minutter.
 3. Nord 71 grader 05,5 minutter. Øst 026 grader 10,0 minutter.
 4. Nord 71 grader 04,9 minutter. Øst 025 grader 58,4 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

§ 2

 Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Sværholt i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 58,2 minutter. Øst 026 grader 40,4 minutter.
 2. Nord 70 grader 59,8 minutter. Øst 026 grader 42,5 minutter.
 3. Nord 70 grader 56,3 minutter. Øst 026 grader 47,3 minutter.
 4. Nord 70 grader 56,1 minutter. Øst 026 grader 43,3 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

§ 3

 Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område utenfor Kjølnes i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 53,0 minutter. Øst 028 grader 58,0 minutter.
 2. Nord 70 grader 55,0 minutter. Øst 029 grader 15,0 minutter.
 3. Nord 70 grader 48,5 minutter. Øst 029 grader 38,5 minutter.
 4. Nord 70 grader 47,0 minutter. Øst 029 grader 22,5 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

§ 4

Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område på Persfjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 30,6 minutter. Øst 030 grader 45,9 minutter.
 2. Nord 70 grader 33,2 minutter. Øst 030 grader 55,6 minutter.
 3. Nord 70 grader 30,4 minutter. Øst 031 grader 05,0 minutter.
 4. Nord 70 grader 26,0 minutter. Øst 031 grader 10,0 minutter.
 5. Nord 70 grader 26,8 minutter. Øst 030 grader 58,7 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1

 § 5

Forskriften trer i kraft straks.

 MKB/EW