Skjul søk

J-82-2018: (Utgått) Forskrift om midlertidig områdestengning for snøkrabbefiske i Smutthullet av hensyn til opprenskningstokt

Gyldig fra: 14.05.2018

Gyldig til: 06.07.2018

Publisert: 14.05.2018

Forskrift om midlertidig områdestengning for snøkrabbefiske i Smutthullet av hensyn til opprenskningstokt

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 14. mai 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

§ 1

Det er forbudt å fiske etter snøkrabbe med teiner i perioden fra 1. juni kl. 00.01 til 6. juli kl 23.59 innenfor følgende koordinater:

74º 16,0` N    34º 54,00 Ø
    74º 56,0` N    37º 00,00 Ø
    74º 16,0` N    37º 00,00 Ø
    74º 16,0` N    34º 54,00 Ø

§ 2

Forskriften trer ikraft straks og varer til og med 6. juli 2018.

HØ/EW