Skjul søk

J-53-2018: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen, Troms

Erstatter: J-257-2017

Erstattet av: J-197-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.04.2018

Publisert: 06.04.2018

Forskrift om oppheving av forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen, Troms

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 6. april 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f. 

 I

 Forskrift 14. november 2017 nr. 1786 om åpning for fiske etter norsk vårytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kænangen, Troms, oppheves

II

Forskriften trer i kraft straks.

--------------

NWA/EW