Skjul søk

J-212-2017: (Utgått) Forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen

Erstatter: J-201-2017

Erstattet av: J-257-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.11.2017

Gyldig til: 31.03.2018

Publisert: 27.11.2017

Forskrift om endring av forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 24. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f. 

 I

 I forskrift 14. november 2017 nr. 1786 om opning for fiske etter norsk vårytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kænangen, Troms, gjøres følgende endring:

 § 1 (endret) skal lyde:

 § 1

Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det til og med 31. mars 2018 tillatt å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen uavhengig av fartøyets lengde avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 04,3   minutter.  Øst 020 grader 52,7 minutter.
 2. Nord 70 grader 03,7   minutter.  Øst 020 grader 59,7 minutter.
 3. Nord 70 grader 00,0   minutter.  Øst 021 grader 04,0 minutter.
 4. Nord 69 grader 57,3   minutter.  Øst 021 grader 04,8 minutter.

 Videre avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 05,4   minutter.  Øst 021 grader 32,0 minutter.
 2. Nord 70 grader 01,3   minutter.  Øst 021 grader 22,3 minutter.

 II

 

Forskriften trer i kraft straks

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen  

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 14. november 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f. 

 § 1

Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det til og med 31. mars 2018 tillatt å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen uavhengig av fartøyets lengde avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 04,3   minutter.  Øst 020 grader 52,7 minutter.
 2. Nord 70 grader 03,7   minutter.  Øst 020 grader 59,7 minutter.
 3. Nord 70 grader 00,0   minutter.  Øst 021 grader 04,0 minutter.
 4. Nord 69 grader 57,3   minutter.  Øst 021 grader 04,8 minutter.

 Videre avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 70 grader 05,4   minutter.  Øst 021 grader 32,0 minutter.
 2. Nord 70 grader 01,3   minutter.  Øst 021 grader 22,3 minutter.

 § 2

Forskriften trer i kraft straks.

 NWA/EW